KHOA CƠ KHÍ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA NAM SÀI GÒN


GIỚI THIỆU VỀ KHOA CƠ KHÍ


Khoa Cơ khí được thành lập trên cơ sở hợp nhất 2 khoa Cơ khí động lực và Cơ khí –Xây dựng đến nay khoa không ngừng phát triển và lớn mạnh với 10 giáo viên cơ hữu, trong đó hơn 70% giáo viên đạt trình độ Thạc sỹ. Tập thể giáo viên khoa Cơ khí đã xây dựng một nền tảng phát triển được hợp thành từ 3 yếu tố cơ bản: Đội ngũ giáo viên – Hiệu suất đào tạo – Hợp tác doanh nghiệp. Nền tảng này sẽ là tiền đề quan trọng cho những bước đi tiếp theo trên con đường phát triển và hội nhập

» Xem thêm

NGÀNH NGHỀ TUYỂN SINH

Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật ô Tô
Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ Khí

TƯ VẤN NGÀNH NGHỀ TUYỂN SINH KHOA CƠ KHÍ